21 ธันวาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า หัวข้อ บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัล-ก็อดรฺ อธิบายความสำคัญและคุณค่าของอัลกุรอาน และความจำเป็นที่มุสลิมต้องหันกลับมาให้ความสนใจเพื่อจะน้อมนำสาระต่างๆ ของอัลกุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นด้วยการอ่านและทำความเข้าใจตามศักยภาพที่ตนสามารถทำได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีงามกับตนเองและสังคมในที่สุด


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า บทนำเกี่ยวกับการหาความรู้ในอิสลาม และบทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะฮฺลุลกิตาบ(ชาวคัมภีร์) และบรรดามุชริกีนผู้ตั้งภาคี ซึ่งอัลลอฮฺได้แต่งตั้งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นผู้เผยแพร่สารแห่งพระเจ้าแก่พวกเขา ในตอนท้ายของสูเราะฮฺเป็นการสรุปถึงผลกรรมของมนุษย์ทั้งสองฝ่าย คือผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธ ในวันแห่งการตอบแทน


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า หัวข้อ บทอธิบายสูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวในวันสิ้นโลก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตามมาหลังจากนั้น ที่ทำให้มนุษย์เกิดความโกลาหลและอาการงงงวยอย่างใหญ่หลวง พร้อมทั้งอธิบายสภาพของมนุษย์ ณ สถานที่สอบสวนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีความละเอียดยิบแม้ว่าจะเล็กเท่าผงธุลี ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่ว สุดท้ายก็ชี้แนะแนวทางที่มนุษย์ควรเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 18-11-2011 มัสยิดผดุงศาสน์ หัวควน กมลา

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 18-11-2011 มัสยิดผดุงศาสน์ โดย อ.ซอฟี อุษมาน นำเสนอประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ และความครอบคลุมของศาสนาอิสลาม ในบริบทต่างๆ ของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องทางสังคม เนื่องจากเป็นบทบัญญัติจากพระผู้อภิบาลมนุษย์ พระองค์จึงย่อมต้องรู้ว่ามนุษย์มีความจำเป็นอะไรในชีวิตบ้าง พร้อมยกตัวอย่างบางเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมของศาสนาอิสลามดาวน์โหลด คลิกที่นี่

30 พฤศจิกายน 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอานสัญจร มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า 2011-11-25

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน หัลเกาะฮฺสัญจร วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 ณ มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต - พูดถึงเหตุการณ์ฮิจญ์เราะฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่มุสลิมควรศึกษาและนำมาใช้ โดย อ.ซอฟี อุษมาน
26 พฤศจิกายน 2554

มาถือศีลอดวันอาชูรออ์กันเถิด


ดาวน์โหลดเอกสารเชิญชวนถือศีลอดอาชูรออ์ได้ที่นี่ 

05 พฤศจิกายน 2554

29 ตุลาคม 2554

นะศีหะฮฺกุลยะฮฺศุบหฺกิจกรรมกิยามุลลัยลฺ มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ 2011-10-16

นะศีหะฮฺกุลยะฮฺศุบหฺกิจกรรมกิยามุลลัยลฺ มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ 2011-10-16 โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของอิสลาม และความสัมพันธ์ระหว่างอีดฟิฏรฺ และอีดิลอัฎฮา

ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หัลเกาะฮฺอัลกุรอานอธิบายสูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต อายะฮฺ 83-113

กลุ่มศึกษาอัลกุรอานในโปรแกรมกิยามุลลัยลฺ ณ มัสยิด ดารุลอิตติฮาด ในคลำ วันที่ 16 ตุลาคม 2011 อธิบายสูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต อายะฮฺที่ 83-113 โดย อ.ซอฟี อุษมาน เป็นเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ที่รับคำสั่งจากอัลลอฮฺให้้ทำการกุรบ่านลูกชายของตัวเอง คือ นบีอิสมาอีล อะลัยฮิสสลาม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเชือดสัตว์อุฎหิยะฮฺในวันอีดิลอัฏฮา และสัตว์ฮัดยฺในพิธีหัจญ์ เป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ถูกจารึกให้เป็นบทเรียนแก่มนุษยชาติทุกยุคสมัยตลอดไปต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หัลเกาะฮฺอัลกุรอานอธิบายสูเราะฮฺ อิบรอฮีม อายะฮฺ 35-41

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ดารุลอิตติฮาด ในคลำ วันที่ 7 ตุลาคม 2011 อธิบายสูเราะฮฺ อิบรอฮีม อายะฮฺที่ 35-41 โดย อ.ซอฟี อุษมาน ว่าด้วยดุอาอ์ของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม แก่ลูกหลานของท่านที่สืบทอดจากนบีอิสมาอีล ซึ่งอาศัยอยู่ที่นครมักกะฮฺ พร้อมด้วยบทเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของมักกะฮฺและเนื้อหาที่มุสลิมทุกคนสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้

ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

05 ตุลาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 25 กันยายน 2011 อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ บทนำเกี่ยวกับการศึกษาอัลกุรอานและวิธีการดึงบทเรียนต่างๆ จากอัลกุรอานมาใช้ประโยชน์ในชีวิต อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ ซึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของเวลา และความขาดทุนอันเนื่องมาจากการใช้เวลาไม่คุ้มค่า รวมถึงทางรอดและเงื่อนไขที่จะทำให้มนุษย์ได้พ้นจากความขาดทุนดังกล่าว
ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 10-6-2011 มัสยิดบางโจตก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 10-6-2011 มัสยิดบางโจตก โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับเดือนเราะญับ การเตรียมสู่เราะมะฎอน การเป็นเคาะลีฟะฮฺหรือผู้มีหน้าที่ดูแลโลก รวมถึงอธิบายการเกี่ยวข้องระหว่างอิสลามกับการเมือง มุสลิมต้องสนใจการเมืองในแบบอิสลาม และผลของการใช้อิสลามเป็นวิถีชีวิตในทุกด้าน


23 กันยายน 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 18 กันยายน 2011 อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ กล่าวถึงคุณลักษณะนิสัยอันชั่วร้ายประการหนึ่งของผู้ปฏิเสธและต่อต้านสารแห่งอิสลามที่นำมาโดยศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงผลกรรมจากการกระทำที่สกปรกและไร้ศรัทธา พร้อมทั้งได้อธิบายหลักความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้าและการลงโทษในนรก ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ได้อย่างไร


ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่

17 สิงหาคม 2554

นะศีหะฮฺโดย อ.บะชีร หวังโส๊ะ ณ มัสยิดอ่าวปอ เราะมะฎอนสัญจร 1432 (2011-8-13)

นะศีหะฮฺโดย อ.บะชีร หวังโส๊ะ ณ มัสยิดบ้านอ่าวปอ เนื่องในโอกาสโครงการเราะมะฎอนสัญจร 1432 (วันที่ 2011-8-13)


ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
15 สิงหาคม 2554

นะศีหะฮฺโดย อ.ยูซุฟ พันธ์ฉลาด ณ มัสยิดอิศลาฮุดดีน ทุ่งคา สามกอง 2011-8-11

นะศีหะฮฺโดย อ.ยูซุฟ พันธ์ฉลาด ณ มัสยิดอิศลาฮุดดีน ทุ่งคา สามกอง เนื่องในโอกาสโครงการเราะมะฎอนสัญจร 1432 (วันที่ 2011-8-11)


ดาวน์โหลดไฟล์ คลิำกที่นี่
09 สิงหาคม 2554

นะศีหะฮฺโดย อ.อารี สามารถ นายกสมาคมฯ

นะศีหะฮฺโดย อ.อารี สามารถ นายกสมาคมฯ ณ มัสยิดดาุรุลอิดติฮาด ในคลำ เนื่องในโอกาสโครงการเราะมะฎอนสัญจร 1432 (วันที่ 2011-8-8)


ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่

23 กรกฎาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ กุร็อยชฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 10 กรกฎาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ กุร็อยชฺ กล่าวถึงความพิเศษบางประการของอาหรับชนเผ่ากุร็อยชฺ ซึ่งเป็นชาวเมืองดั้งเดิมของนครมักกะฮฺ พร้อมกับสะกิดให้คิดถึงปัจจัยอันเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้อง ตอบรับการเชิญชวนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในการเคารพภักดีอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว นั่นคือ การมีอาหารให้กินและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

ดาวน์โหลด คลิกทีนี่


กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มาอูน

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 19 และ 26 มิถุนายน 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มาอูนกล่าวถึงคุณลักษณะด้านชั่วบางประการที่มุสลิมจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงและ ระวังตัว เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงการไม่ศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในความคิดของคนส่วนใหญ่ก็ตาม อาทิ การเพิกเฉยต่อเด็กกำพร้า การไม่ดูแลคนจน การละเลยละหมาด การตระหนี่ถี่เหนี่ยว

ตอนที่ 1ตอนที่ 2ดาวน์โหลด คลิกที่นี่


กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาษัรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 5 มิถุนายน 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาษัรฺ กล่าวถึงนิอฺมัตหรือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และประชาชาติของท่าน เหนือประชาชาติอื่นๆ คือการที่ท่านได้รับสระน้ำ อัล-เกาษัร ในสวนสวรรค์เพื่อให้ประชาชาติของท่านได้ร่วมรับความประเสริฐนี้ด้วย
ดาวน์โหลด คลิกทีนี่

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 29 พฤษภาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน (กุลยา อัยยุฮัล กาฟิรูน) อธิบายหลักประการสำคัญที่มุสลิมจักต้องมีความชัดเจนและประกาศเป็นจุดยืนใน ชีวิตของตน นั่นคือการยืนหยัดบนหลักแห่งเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางกระแสต่างๆ หลากหลายที่เข้ามาเรียกร้องและมีอิทธิพลในสังคม ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้มุสลิมหันเหออกจากเส้นทางแห่งศาสนาของตน

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัน-นัศรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 22 พฤษภาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัน-นัศรฺ (อิซาญาอะ นัศรุลลอฮฺ ...) พูดถึงห้วงชีวิตสุดท้ายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่อัลลอฮฺได้ประกาศถึงการบรรลุถึงหน้าที่ของท่านในการเป็นศาสนทูตผู้เผย แพร่อิสลามแก่มวลมนุษย์ โดยให้ โดยให้เห็นสัญญาณบางประการเช่น การพิชิตเมืองมักกะฮฺ และการเข้ารับอิสลามอย่างมากมายของผู้คนในบั้นปลายชีวิตของท่าน รวมทั้งบทเรียนบางประการสำหรับการปฏิบัติของมุสลิมที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

22 มิถุนายน 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 3-6-2011 มัสยิดอิศลาหุดดีน สามกอง

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 3-6-2011 มัสยิดอิศลาหุดดีน สามกอง โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับการมาถึงของเดือนเราะญับ การวะลาอ์และบะรออ์ การตามผู้ปฏิเสธ การเมืองในมุมมองอิสลาม เข้าใจการเมืองให้ถูกต้อง มุสลิมมีหน้าที่อย่างไรเกี่ยวกับการเมือง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามที่มุสลิมต้องทำหน้าที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทุกรูปแบบรวมถึงในด้านการเมืองด้วย ความเสียหายจากการที่มุสลิมไม่ได้ทำหน้าที่ในทุกๆ ด้าน มุสลิมต้องทำหน้าที่เป็นประชาชาติตัวอย่างแก่ผู้อื่น


คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางเทา

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 อันซอริซซุนนะห์ บางเทา โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับตักวา สิ่งที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์มาทำความเคารพอัลลอฮฺ ความประเสริฐของการรีบเร่งมาละหมาดวันศุกร์ การบะรออ์ต่อผู้ปฏิเสธศรัทธา ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสการเมือง และการวางตัวให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม การตามสุนนะฮฺ


19 มิถุนายน 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 27-5-2011 บาหล่ายเกาะแก้ว

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 27-5-2011 มัสยิดบาหล่ายเกาะแก้ว โดย อ.มูฮัมหมัด อาแวกือจิ เกี่ยวกับการบริโภคของที่หะรอมซึ่งกลายเป็นเลือดเนื้อเป็นเหตุให้ต้องเข้านรก การทำลายศาสนาด้วยการทิ้งละหมาด ฝากเงินกับอัลลอฮฺด้วยเศาะดะเกาะฮฺ สะสมความดีก่อนเจอกับอัลลอฮฺ ยึดสายเชือกของอัลลอฮฺและเป็นพี่น้องกัน ปัญหาการดูหมิ่นอิสลามและการตอบโต้ รีบทำความดี ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาคิเราะฮฺกับเรื่องดุนยา


24 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดบางโจออก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดบางโจออก โดย อ.ซอฟี อุษมาน เกียรติของมนุษย์ที่อัลลอฮฺประทานให้เหนือกว่าสรรพสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวิธีการรักษาเกียรติดังกล่าวนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

19 พฤษภาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะสัด

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 8 พฤษภาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะสัด (ตับบัต ยะดา อบี ละฮับ) กล่าวถึงเสี้ยวหนึ่งประวัติศาสตร์การเริ่มต้นเผยแพร่อิสลามของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการต่อต้านโดยอบู ละฮับ ซึ่งถูกประนามโดยอัลลอฮฺในสูเราะฮฺ อัล-มะสัด
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

16 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 6-5-2011 มัสยิดบางโจตก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 6-5-2011 มัสยิดบางโจตก โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับความพิเศษของศาสนาอิสลาม และคุณค่าต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งมุสลิมควรต้องเรียนรู้มัน


07 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 28-4-2011 มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ


คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 28-4-2011 มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ โดย อ.มูฮัมหมัด อาแวกือจิ เกี่ยวกับการเอาใจใส่อัลกุรอาน และการบริโภคอาหารฮาลาล

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : เกียรติของมนุษย์

คุฏบะฮฺวันศุกร์ หัวข้อ "เกียรติของมนุษย์" โดยอาจารย์ซอฟี อุษมาน ณ บาหล่ายเกาะแก้ว ซอยห่านฝรั่ง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่


กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 23 เมษายน 2011 หัวข้อ "อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ (กุลฮุวัลลอฮุ อะหัด)" เป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่สำีคััญยิ่ง และเป็นที่รู้จักและท่องจำของมุสลิมโดยทั่วไป กล่าวถึงความหมายและข้อเท็จจริงของคำว่า อิคลาศ หรือความบริสุทธิ์ใจต่อเอกองค์อัลลอฮฺ และสภาพความเป็นจริงของมุสลิมที่ปรากฏให้เห็นในบางเรื่องที่ยังขัดแย้งกับ ข้อเท็จจริงแห่งความอิคลาศดังกล่าว


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่


28 เมษายน 2554

อธิบายสองอายะฮฺสุดท้ายจากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ

อธิบายสองอายะฮฺสุดท้ายจากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ ณ มัจลิสอิลมี มัสยิดดารุลอิดติฮาด บ้านในคลำ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2011

ระบุถึงที่มาที่ไปอันเป็นเหตุแห่งการประทานอายะฮฺ ความประเสริฐต่าง ๆ ที่มีระบุให้หะดีษ เนื้อหาและความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ โดยเฉพาะบทดุอาอ์ที่มีอยู่ในอายะฮฺดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญและถูกใช้ให้อ่านในโอกาสต่างๆ ทุกวัน

27 เมษายน 2554

กิจกรรมและโครงการของสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต

ที่ผ่านมาสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมมุสลิมในพื้นที่ และเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักคำสอนของอิสลาม โดยอาศัยกระบวนการแบบสันติวิธีตลอดมา 

โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น มีอาทิเช่น

1- โครงการอบรมมุสลิมะฮฺ

2- โครงการกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน

3- โครงการคุฏบะฮฺสัญจร

4- โครงการเราะมะฎอนสัมพันธ์และอิอฺติกาฟ

5- โครงการแผ่นพับและจุลสารเพื่อการเำผยแพร่คำสอนอิสลาม

6- โครงการสนับสนุนและอำนวยการเชือดอุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน)

7- กิจกรรมช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์

8- สนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาเยาวชน

9- ต้อนรับแขกผู้ทรงคุณวุฒิมุสลิมและองค์กรอิสลามทั้งจากในและต่างประเทศ

เป็นต้น 


เชิญติดตามและชมตัวอย่างภาพเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมได้ที่นี่ ในอนาคต ทางสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ได้วางแผนและคิดที่จะขยายกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้มากขึ้น ภายใต้สโลแกนการทำงานที่ว่า 

"สร้างสรรค์ อุคูวะฮฺ ความเป็นพี่น้อง ... บนฐานแห่ง ตักวา ความยำเกรง"

อินชาอัลลอฮฺ ... 


ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วเป็นเตาฟีกจากเอกองค์อัลลอฮฺ จากนั้นก็มาจากการช่วยเหลือและสนับสนุนของพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่มีน้ำจิตน้ำใจ ร่วมเสียสละทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ แรงใจ ความคิด และเวลาอันมีค่า เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งสันติสุขผ่านกระบวนการต่างๆ ทีี่วางอยู่บนฐานแห่งหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของอิสลาม ขออัลลอฮฺประทานผลตอบแทนที่ดีแก่ทุกคน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเทอญ อามีน24 เมษายน 2554

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : มีอะไรในสูเราะฮฺ อัล-ฟาิติหะฮฺ

คุฏบะฮฺวันศุกร์ หัวข้อ "มีอะไรในสูเราะฮฺ อัล-ฟาิติหะฮฺ" โดยอาจารย์ซอฟี อุษมาน ณ มัสยิดกิยามุดดีน บ้านบ่อแร่ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011


17 เมษายน 2554

14 เมษายน 2554

คณะกรรมการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตชุดปัจจุบัน  (ปี 2558 เป็นต้นมา)


นายสมมิตร สารรักษ์  นายกสมาคม

นายอารี สุริยา อุปนายกคนที่ 1

นายซอฟี การอ อุปนายกคนที่ 2

นายสฤษดิ์ ช่างเหล็ก เลขานุการ

นายสมคิด เหี้ยมหาญ รองเลขานุการ

นายวีระ โกมล ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสามารถ หิมมะ เหรัญญิก

นายสนธยา เจริญจิตต์ นายทะเบียน

นายปัญญา ท่อทิพย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายราชัน พันธ์ฉลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอิสมาแอ เบ็ญอับดุลลาตีฟ กรรมการ

นายลุกมาน บาตูลางิ กรรมการ

นายฮาสัน อาแวกาจิ กรรมการ

นายอุดม สมบูรณ์ กรรมการ

นายณัฐพร สามารถ กรรมการ

นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ กรรมการ

นายอานิส บากา 
กรรมการ

นายสุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ กรรมการ

นายเดชา โยธารักษ์ กรรมการ


วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต มีดังนี้

1- เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ และให้การอบรมเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการศาสนาอิสลามให้แก่มวลสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2- มุ่งเน้นเสริมสร้างให้มีความสามัคคีขึ้นในมวลหมู่สมาชิกของสมาคม โดยนำหลักการศาสนาอิสลามตามคำสอนของท่านศาสดามูฮำหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเฉพาะด้านจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนชาย-หญิงได้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

3- ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้คนอนาถาและเด็กกำพร้า ไม่ว่าด้านการศึกษาและด้านปัจจัยยังชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4- ประสานประโยชน์ด้านการศึกษาและองค์กรการกุศล ระหว่างเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5- ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม

07 เมษายน 2554

ประวัติความเป็นมา

สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตถือกำเนิดครั้งแรกในนามของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต-พังงา ในปี พ.ศ. 2535  โดยมีสมาชิกพี่น้องมุสลิมจากหลายๆตำบลในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ที่มีเป้าหมายอันเดียวกันที่จะเผยแพร่และฟื้นฟูหลักธรรมคำสอนของอิสลามตามแบบอย่าง (ซุนนะฮฺ) ของท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่างเคร่งครัด    

ชมรมได้จัดการกิจกรรมต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งดังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่พี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง จนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและได้ขยายจากชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต-พังงา เป็นศูนย์มุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2540 

และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการขยายตัวในทุกด้านของจังหวัดภูเก็ต ศูนย์มุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตจึงได้จดทะเบียนเป็นสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 โดยนายศักดิ์ ท่อทิพย์ เป็นผู้ยื่นขอ และได้รับเลขทะเบียนสมาคมที่ ต.324/2545


ทำเนียบนายกสมาคม

1. นายศักดิ์   ท่อทิพย์              ปี 2545 - 2550

2. นายอารี   สามารถ              ปี 2550 - 2557

3. นายสมเดช บิลอับดุลล่าห์   ปี 2557 - 2558

4. นายสมมิตร สารรักษ์          ปี 2558 - ปัจจุบัน