19 พฤษภาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะสัด

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 8 พฤษภาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะสัด (ตับบัต ยะดา อบี ละฮับ) กล่าวถึงเสี้ยวหนึ่งประวัติศาสตร์การเริ่มต้นเผยแพร่อิสลามของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการต่อต้านโดยอบู ละฮับ ซึ่งถูกประนามโดยอัลลอฮฺในสูเราะฮฺ อัล-มะสัด
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่