ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ :-


โทรศัพท์ 
- นายกสมาคมฯ   081-9708307 (นายสมมิตร สารรักษ์)

-
เลขาสมาคมฯ  087-8812950 (นายสฤษดิ์ ช่างเหล็ก)

-
ทีมงานฝ่ายประสานงาน   081-2726720 (อาลี โกมล)
  089-474 2011 (อาลี เหี้ยมหาญ)
  089-645 8887 (อิสมาอีล บิน อับดุลลาฏีฟ)

-  E-mail : info @ muslimsampanphuket.com