12 กุมภาพันธ์ 2556

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 8-2-2013 มัสยิดอิสลาฮุดดีน ทุ่งคา สามกอง

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 8-2-2013 มัสยิดอิสลาฮุดดีน ทุ่งคา สามกอง โดย อ.ซอฟี อุษมาน นำเสนอประเด็นเรื่องวาเลนไทน์ ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอิสลามแต่อย่างใด พร้อมกำชับตักเตือนให้มุสลิมปลุกจิตสำนึกความเป็นมุสลิม หวงแหนต่ออิสลามที่มีอยู่ในตัว ไม่ปล่อยให้ถูกทำลายโดยไม่รู้ตัวผ่านวัฒนธรรมที่แทรกซึมเข้ามาในสังคม