19 พฤษภาคม 2555

ประชุมเครือข่าย MOU เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือ 18 พ.ค. 2012เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2012 นายอารี สามารถ นายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต และทีมงานผู้รับผิดชอบ ได้ร่วมประชุมกับ 3 องค์กรธุรกิจมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ กลุ่มบริษัทอุมมะห์กรุ๊ป โดยคุณลุคมาน นะนิ, กลุ่มบริษัทโซคอนคอร์ปอเรชั่น โดยคุณสมมิตร สารรักษ์ และ กลุ่มบริษัทสุริยาคอร์ป โดยคุณอารี สุริยา ภายใต้เครือข่าย MOU (อ้างถึงการเซ็น MOU เมื่อวันที่ 15-2-2012  คลิกที่นี่) เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและจัดทำโครงการต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมมุสลิมในพื้นที่


ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมรับทราบและเห็นชอบร่างโครงการใหม่ที่นำเสนอโดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต และได้ร่วมแสดงความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่าต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่เสนอนั้นครอบคลุมการให้บริการและดูแลกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มบุคลากรในองค์กรเครือข่าย ชุมชนมุสลิมโดยทั่วไป กลุ่มผู้สนใจอิสลามและมุสลิมใหม่ กลุ่มเยาวชนและนักศึกษา เป็นต้นผู้ร่วมประชุมได้ตั้งความหวังว่า การร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เหล่านี้ จะมีส่วนช่วยพัฒนาให้สังคมมุสลิมในพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺ จากนั้นก็ด้วยการทุ่มเทร่วมมือร่วมใจกันด้วยความเสียสละและเป็นเอกภาพ อินชาอัลลอฮฺ


ดูภาพในอัลบั้มนี้เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

กลุ่มศึกษาอัลกุรอานสัญจร มัสยิดอัล-บุชรอ กมลา 2012-5-18

  


กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน หัลเกาะฮฺสัญจร วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 ณ มัสยิดอัล-บุชรอ บ้านกมลา โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต 


ดูภาพในอัลบั้ม คลิกที่นี่!