สนับสนุนเรา

เนื่องจากสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่มีรายได้ประจำใดๆ ทั้งสิ้น งบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดของสมาคมฯ ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และการสนับสนุนของหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน(ซึ่งยังไม่มีเป็น รูปธรรมเท่าใดนัก) ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงหวังว่าจะได้รับการอุดหนุนจากพี่น้องที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในอุดมการณ์ กาำรทำงานเพื่อรับใช้สังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯดำเนินไปได้ด้วยดี ส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างสันติสุขในสังคมต่อไป 

(คลิกที่นี่ เพื่อดูวิดีโอแนะนำสมาคมฯ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพกิจกรรมต่างๆ)

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ประสงค์จะบริจาคร่วมสมทบทุนการดำเนินงานต่างๆ ของสมาคมฯ ท่านสามารถที่จะบริจาคได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ ..

1. โอนเงินบริจาคของท่านเข้าบัญชีธนาคารในนามสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ ตามรายละเอียดด้านล่าง
ชื่อบัญชี         สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต

เลขที่บัญชี     107-1-00973-7

ธนาคาร        อิสลามแห่งประเทศไทย

สาขา ภูเก็ต

หรือ 

ชื่อบัญชี        มุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต

เลขที่บัญชี    399-2-65024-8

ธนาคาร        กสิกรไทย

สาขา           ศูนย์การค้าดิลก ภูเก็ต


2. ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อบริจาคด้วยตัวเอง รายละเอียดกรุณา คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา


เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว หรือหากมีข้อสงสัยและเงื่อนไขใดๆ เพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทาง ติดต่อเรา


ขออัลลอฮฺประทานการตอบแทน ความดีงาม ความบะเราะกะฮฺ และการตอบรับ แก่ทุกคนที่ส่วนร่วมในการสนับสนุน อามีน