28 เมษายน 2556

2013-4-21 โครงการครอบครัวมุสลิมสัมพันธ์
จัดโดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ร่วม คกก.เครือข่ายสันติศึกษา สถาบันอัสสลาม ม.อิสลามยะลา ศปง.อันดามัน  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ บ้านกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (21 เมษายน 2013)

ดูภาพเพิ่มเติมที่
http://bit.ly/185O2ZP