05 ตุลาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 10-6-2011 มัสยิดบางโจตก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 10-6-2011 มัสยิดบางโจตก โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับเดือนเราะญับ การเตรียมสู่เราะมะฎอน การเป็นเคาะลีฟะฮฺหรือผู้มีหน้าที่ดูแลโลก รวมถึงอธิบายการเกี่ยวข้องระหว่างอิสลามกับการเมือง มุสลิมต้องสนใจการเมืองในแบบอิสลาม และผลของการใช้อิสลามเป็นวิถีชีวิตในทุกด้าน