29 ตุลาคม 2554

หัลเกาะฮฺอัลกุรอานอธิบายสูเราะฮฺ อิบรอฮีม อายะฮฺ 35-41

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ดารุลอิตติฮาด ในคลำ วันที่ 7 ตุลาคม 2011 อธิบายสูเราะฮฺ อิบรอฮีม อายะฮฺที่ 35-41 โดย อ.ซอฟี อุษมาน ว่าด้วยดุอาอ์ของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม แก่ลูกหลานของท่านที่สืบทอดจากนบีอิสมาอีล ซึ่งอาศัยอยู่ที่นครมักกะฮฺ พร้อมด้วยบทเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของมักกะฮฺและเนื้อหาที่มุสลิมทุกคนสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้

ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่