24 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดบางโจออก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดบางโจออก โดย อ.ซอฟี อุษมาน เกียรติของมนุษย์ที่อัลลอฮฺประทานให้เหนือกว่าสรรพสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวิธีการรักษาเกียรติดังกล่าวนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

19 พฤษภาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะสัด

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 8 พฤษภาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะสัด (ตับบัต ยะดา อบี ละฮับ) กล่าวถึงเสี้ยวหนึ่งประวัติศาสตร์การเริ่มต้นเผยแพร่อิสลามของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการต่อต้านโดยอบู ละฮับ ซึ่งถูกประนามโดยอัลลอฮฺในสูเราะฮฺ อัล-มะสัด
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

16 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 6-5-2011 มัสยิดบางโจตก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 6-5-2011 มัสยิดบางโจตก โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับความพิเศษของศาสนาอิสลาม และคุณค่าต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งมุสลิมควรต้องเรียนรู้มัน


07 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 28-4-2011 มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ


คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 28-4-2011 มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ โดย อ.มูฮัมหมัด อาแวกือจิ เกี่ยวกับการเอาใจใส่อัลกุรอาน และการบริโภคอาหารฮาลาล

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : เกียรติของมนุษย์

คุฏบะฮฺวันศุกร์ หัวข้อ "เกียรติของมนุษย์" โดยอาจารย์ซอฟี อุษมาน ณ บาหล่ายเกาะแก้ว ซอยห่านฝรั่ง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่


กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 23 เมษายน 2011 หัวข้อ "อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ (กุลฮุวัลลอฮุ อะหัด)" เป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่สำีคััญยิ่ง และเป็นที่รู้จักและท่องจำของมุสลิมโดยทั่วไป กล่าวถึงความหมายและข้อเท็จจริงของคำว่า อิคลาศ หรือความบริสุทธิ์ใจต่อเอกองค์อัลลอฮฺ และสภาพความเป็นจริงของมุสลิมที่ปรากฏให้เห็นในบางเรื่องที่ยังขัดแย้งกับ ข้อเท็จจริงแห่งความอิคลาศดังกล่าว


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่