24 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดบางโจออก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดบางโจออก โดย อ.ซอฟี อุษมาน เกียรติของมนุษย์ที่อัลลอฮฺประทานให้เหนือกว่าสรรพสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวิธีการรักษาเกียรติดังกล่าวนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่