16 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 6-5-2011 มัสยิดบางโจตก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 6-5-2011 มัสยิดบางโจตก โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับความพิเศษของศาสนาอิสลาม และคุณค่าต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งมุสลิมควรต้องเรียนรู้มัน