07 พฤษภาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 23 เมษายน 2011 หัวข้อ "อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ (กุลฮุวัลลอฮุ อะหัด)" เป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่สำีคััญยิ่ง และเป็นที่รู้จักและท่องจำของมุสลิมโดยทั่วไป กล่าวถึงความหมายและข้อเท็จจริงของคำว่า อิคลาศ หรือความบริสุทธิ์ใจต่อเอกองค์อัลลอฮฺ และสภาพความเป็นจริงของมุสลิมที่ปรากฏให้เห็นในบางเรื่องที่ยังขัดแย้งกับ ข้อเท็จจริงแห่งความอิคลาศดังกล่าว


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่