23 กรกฎาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ กุร็อยชฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 10 กรกฎาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ กุร็อยชฺ กล่าวถึงความพิเศษบางประการของอาหรับชนเผ่ากุร็อยชฺ ซึ่งเป็นชาวเมืองดั้งเดิมของนครมักกะฮฺ พร้อมกับสะกิดให้คิดถึงปัจจัยอันเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้อง ตอบรับการเชิญชวนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในการเคารพภักดีอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว นั่นคือ การมีอาหารให้กินและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

ดาวน์โหลด คลิกทีนี่


กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มาอูน

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 19 และ 26 มิถุนายน 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มาอูนกล่าวถึงคุณลักษณะด้านชั่วบางประการที่มุสลิมจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงและ ระวังตัว เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงการไม่ศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในความคิดของคนส่วนใหญ่ก็ตาม อาทิ การเพิกเฉยต่อเด็กกำพร้า การไม่ดูแลคนจน การละเลยละหมาด การตระหนี่ถี่เหนี่ยว

ตอนที่ 1ตอนที่ 2ดาวน์โหลด คลิกที่นี่


กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาษัรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 5 มิถุนายน 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาษัรฺ กล่าวถึงนิอฺมัตหรือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และประชาชาติของท่าน เหนือประชาชาติอื่นๆ คือการที่ท่านได้รับสระน้ำ อัล-เกาษัร ในสวนสวรรค์เพื่อให้ประชาชาติของท่านได้ร่วมรับความประเสริฐนี้ด้วย
ดาวน์โหลด คลิกทีนี่

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 29 พฤษภาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน (กุลยา อัยยุฮัล กาฟิรูน) อธิบายหลักประการสำคัญที่มุสลิมจักต้องมีความชัดเจนและประกาศเป็นจุดยืนใน ชีวิตของตน นั่นคือการยืนหยัดบนหลักแห่งเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางกระแสต่างๆ หลากหลายที่เข้ามาเรียกร้องและมีอิทธิพลในสังคม ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้มุสลิมหันเหออกจากเส้นทางแห่งศาสนาของตน

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัน-นัศรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 22 พฤษภาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัน-นัศรฺ (อิซาญาอะ นัศรุลลอฮฺ ...) พูดถึงห้วงชีวิตสุดท้ายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่อัลลอฮฺได้ประกาศถึงการบรรลุถึงหน้าที่ของท่านในการเป็นศาสนทูตผู้เผย แพร่อิสลามแก่มวลมนุษย์ โดยให้ โดยให้เห็นสัญญาณบางประการเช่น การพิชิตเมืองมักกะฮฺ และการเข้ารับอิสลามอย่างมากมายของผู้คนในบั้นปลายชีวิตของท่าน รวมทั้งบทเรียนบางประการสำหรับการปฏิบัติของมุสลิมที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่