23 กรกฎาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ กุร็อยชฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 10 กรกฎาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ กุร็อยชฺ กล่าวถึงความพิเศษบางประการของอาหรับชนเผ่ากุร็อยชฺ ซึ่งเป็นชาวเมืองดั้งเดิมของนครมักกะฮฺ พร้อมกับสะกิดให้คิดถึงปัจจัยอันเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้อง ตอบรับการเชิญชวนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในการเคารพภักดีอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว นั่นคือ การมีอาหารให้กินและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

ดาวน์โหลด คลิกทีนี่