23 กรกฎาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 29 พฤษภาคม 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน (กุลยา อัยยุฮัล กาฟิรูน) อธิบายหลักประการสำคัญที่มุสลิมจักต้องมีความชัดเจนและประกาศเป็นจุดยืนใน ชีวิตของตน นั่นคือการยืนหยัดบนหลักแห่งเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางกระแสต่างๆ หลากหลายที่เข้ามาเรียกร้องและมีอิทธิพลในสังคม ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้มุสลิมหันเหออกจากเส้นทางแห่งศาสนาของตน

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่