03 กรกฎาคม 2557

2014-7-2 เราะมะฎอนสัญจร 1435 - มัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน กมลา

          คืนที่สองของโครงการเราะมะฎอนสัญจร ปี ฮ.ศ. 1435 โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ณ มัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน กมลา พี่น้องคณะกรรมการมัสยิด สรรพบุรุษ และชาวบ้านให้การต้อนรับคณะเดินทางจากสมาคมฯอย่างเป็นกันเอง สัมพัสได้ถึงหัวใจแห่งความเป็นพี่น้องของผู้ศรัทธายิ่งกว่าเดือนใดๆ ทั้งนี้ต้องขออภัยพี่น้องถึงความบกพร่อง ที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนพี่น้องแบบยกทีมได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ถึงกระนั้นด้วยโอกาศแห่งเดือนเราะมะฎอนอันประเสริฐนี้ ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องทุกท่านจะยังคงเก็บรอยยิ้มและความอบอุ่นจากการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ จนกว่าจะได้พบกันอีกครั้ง ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงประธานทางนำ ความบารอกะหฺให้แก่ทีมงานสมาคมฯ และพี่น้องคณะกรรมการมัสยิด สรรพบุรุษ และชาวบ้าน มัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน กมลา ด้วยเทอญ