02 กรกฎาคม 2557

2014-7-1 เราะมะฎอนสัญจร 1435 - มัสยิดกิยามุดดีน บ่อแร่

คืนแรกของโครงการเราะมะฎอนสัญจร ปี ฮ.ศ. 1435 โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ณ มัสยิดกิยามุดดีน บ้านบ่อแร่ โครงการเราะมะฎอนสัญจร จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการเยี่ยนเยียนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตในช่วงเราะมะฎอน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และร่วมฟื้นฟูบรรยากาศแห่งเดือนเราะมะฎอนในจังหวัดภูเก็ต