นโยบายเว็บ

  1. เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในเชิงกฎหมายต่อความละเอียด ความถูกต้อง ความครอบคลุม และผลกระทบจากการใช้งานข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ รวมถึงลิงก์ภายนอกที่ไม่ใช่ของเว็บไซต์นี้โดยตรง
  2. การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ มิได้หมายความว่าผู้ใช้งานต้องมีภาระใดๆ ต่อเรา และในทางกลับตรงข้าม เว็บไซต์ก็ไม่มีภาระใดๆ ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานด้วย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
  3. ทัศนะและความคิดเห็นใดๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ ทั้งในรูปตัวอักษร สื่อเสียง หรือภาพ ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความคิดเห็นของสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต เจ้าของเว็บไซต์ หรือทีมงาน ข้อสรุปต่างๆ ในเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของเจ้าของเนื้อหานั้นๆ และไม่อาจจะนำมาพาดพิงกับเว็บไซต์ได้