17 สิงหาคม 2554

นะศีหะฮฺโดย อ.บะชีร หวังโส๊ะ ณ มัสยิดอ่าวปอ เราะมะฎอนสัญจร 1432 (2011-8-13)

นะศีหะฮฺโดย อ.บะชีร หวังโส๊ะ ณ มัสยิดบ้านอ่าวปอ เนื่องในโอกาสโครงการเราะมะฎอนสัญจร 1432 (วันที่ 2011-8-13)


ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
15 สิงหาคม 2554

นะศีหะฮฺโดย อ.ยูซุฟ พันธ์ฉลาด ณ มัสยิดอิศลาฮุดดีน ทุ่งคา สามกอง 2011-8-11

นะศีหะฮฺโดย อ.ยูซุฟ พันธ์ฉลาด ณ มัสยิดอิศลาฮุดดีน ทุ่งคา สามกอง เนื่องในโอกาสโครงการเราะมะฎอนสัญจร 1432 (วันที่ 2011-8-11)


ดาวน์โหลดไฟล์ คลิำกที่นี่
09 สิงหาคม 2554

นะศีหะฮฺโดย อ.อารี สามารถ นายกสมาคมฯ

นะศีหะฮฺโดย อ.อารี สามารถ นายกสมาคมฯ ณ มัสยิดดาุรุลอิดติฮาด ในคลำ เนื่องในโอกาสโครงการเราะมะฎอนสัญจร 1432 (วันที่ 2011-8-8)


ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่