12 เมษายน 2560

งานมุลตะกอ - พบปะมุสลิมะฮฺ 2017 จังหวัดภูเก็ต


สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพร่วม ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมงานมุลตะกอ พบปะมุสลิมะฮฺแห่งปี ภายใต้หัวข้อหลัก "คลื่นความเมตตา ณ อันดามัน" วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ สนามโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

รับฟังการให้ความรู้ เยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมต่างๆ จากองค์กรระดับจังหวัดและระดับประเทศ
เข้าร่วมได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ห้ามพลาดงานดีๆ แบบนี้ มีไม่บ่อยครั้ง อินชาอัลลอฮฺ