08 กรกฎาคม 2557

2014-7-6 เราะมะฎอนสัญจร 1435 - มัสยิดบาหล่ายเกาะแก้ว

          อัลฮัมดุลิลลาฮฺ เป็นโพสต์ที่สองของวันนี้เนื่องจากไม่ได้อัพเดทความเคลื่อนไหวของสมาคมมาเป็นเวลาสามวัน แต่สิ่งที่พี่น้องทุกท่านอาจจะสัมพัสและรับรู้ได้จริงนอกเหนือจากติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ของสมาคมก็คือ รอยยิ้มและการเยียมเยือนที่ยังคงเคลื่อนไหวและตราตรึงในความทรงจำของพี่น้องอยู่อย่างต่อเนื้อง
          อัลฮัมดุลิลลาฮฺ กระผมขอนำเสนอบรรยากาศการละศีลอดของพี่น้องชุมชนมัสยิดบาหล่ายเกาะแก้ว มัสยิดแห่งนี้ถึงแม้เป็นมัสยิดเล็กๆถามกลางชุมชนเมืองใหญ่อย่างเกาะแก้วแล้ว สิ่งที่กระผมสัมพัสได้จากการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเปรียบเสมือนต้นน้ำแห่งความดีงามที่จะคอยหล่อเลี้ยงลำต้นแห่งชุมชนเกาะแก้วให้เจริญงอกงาม แตกกิ่งก้านใบแห่งอุมมะห์ไปอีกยาวนาน สิ่งนั้นคือรอยยิ้มและจำนวนเด็กๆรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุน้อยๆจนถึงวัยรุ่น ที่พร้อมใจกันมาร่วมละศีลอดและรอละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิด มาชาอฺ อัลลอฮฺ....
2014-7-5 เราะมะฎอนสัญจร 1435 - มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ บ้านพาราเล็ก

          อัลฮัมดุลิลลาฮฺ กับมาพบกันอีกครั้งกับโครงการเราะมะฎอนสัญจร ปี ฮ.ศ. 1435 วันนี้ตรงกับวัน 10 เราะมะฎอนแล้ว ก่อนอื่นต้องขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านที่ไม่สามารถอัพเดทบรรยาการการเยี่ยมเยือนตามโปรแกรมได้อย่างเป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ วันนี้จึงขอนำเสนอบรรยากาศย้อนหลังให้พี่น้องได้รับชมกัน
          อัลฮัมดุลิลลาฮฺ หลังจากเราหยุดพักการสัญจรเยี่ยมเยือนพี่น้องไปสองวัน วันนี้เรามาพบกันอีกในบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นเดิม กับการสัญจรเยี่ยมเยือน "มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ บ้านพาราเล็ก" บรรยากาศการร่วมละศีลอดของชาวบ้านเป็นไปย่างอบอุ่น ราวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน แต่ละครอบครัวจะมาช่วนกันทำอาหารละศีลอด บางครอบครัวก็ทำขนมหวานต่างๆมาเป็นสีสันจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของเด็กๆในชุมชน เมื่อทางมัสยิดทราบข่าวการเยียมเยือนในครั้งนี้ ก็ได้ตระเตรียมอาหารไว้ตอนรับอย่างมากมาย อัลฮัมดุลิลลาฮฺทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาศมาเยี่ยมเยือนชาวบ้านมัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ บ้านพาราเล็กอีกในโอกาศต่อๆไป อินชาอัลลฮฺ
03 กรกฎาคม 2557

2014-7-2 เราะมะฎอนสัญจร 1435 - มัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน กมลา

          คืนที่สองของโครงการเราะมะฎอนสัญจร ปี ฮ.ศ. 1435 โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ณ มัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน กมลา พี่น้องคณะกรรมการมัสยิด สรรพบุรุษ และชาวบ้านให้การต้อนรับคณะเดินทางจากสมาคมฯอย่างเป็นกันเอง สัมพัสได้ถึงหัวใจแห่งความเป็นพี่น้องของผู้ศรัทธายิ่งกว่าเดือนใดๆ ทั้งนี้ต้องขออภัยพี่น้องถึงความบกพร่อง ที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนพี่น้องแบบยกทีมได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ถึงกระนั้นด้วยโอกาศแห่งเดือนเราะมะฎอนอันประเสริฐนี้ ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องทุกท่านจะยังคงเก็บรอยยิ้มและความอบอุ่นจากการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ จนกว่าจะได้พบกันอีกครั้ง ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงประธานทางนำ ความบารอกะหฺให้แก่ทีมงานสมาคมฯ และพี่น้องคณะกรรมการมัสยิด สรรพบุรุษ และชาวบ้าน มัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน กมลา ด้วยเทอญ


02 กรกฎาคม 2557

2014-7-1 เราะมะฎอนสัญจร 1435 - มัสยิดกิยามุดดีน บ่อแร่

คืนแรกของโครงการเราะมะฎอนสัญจร ปี ฮ.ศ. 1435 โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ณ มัสยิดกิยามุดดีน บ้านบ่อแร่ โครงการเราะมะฎอนสัญจร จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการเยี่ยนเยียนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตในช่วงเราะมะฎอน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และร่วมฟื้นฟูบรรยากาศแห่งเดือนเราะมะฎอนในจังหวัดภูเก็ต