08 กรกฎาคม 2557

2014-7-6 เราะมะฎอนสัญจร 1435 - มัสยิดบาหล่ายเกาะแก้ว

          อัลฮัมดุลิลลาฮฺ เป็นโพสต์ที่สองของวันนี้เนื่องจากไม่ได้อัพเดทความเคลื่อนไหวของสมาคมมาเป็นเวลาสามวัน แต่สิ่งที่พี่น้องทุกท่านอาจจะสัมพัสและรับรู้ได้จริงนอกเหนือจากติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ของสมาคมก็คือ รอยยิ้มและการเยียมเยือนที่ยังคงเคลื่อนไหวและตราตรึงในความทรงจำของพี่น้องอยู่อย่างต่อเนื้อง
          อัลฮัมดุลิลลาฮฺ กระผมขอนำเสนอบรรยากาศการละศีลอดของพี่น้องชุมชนมัสยิดบาหล่ายเกาะแก้ว มัสยิดแห่งนี้ถึงแม้เป็นมัสยิดเล็กๆถามกลางชุมชนเมืองใหญ่อย่างเกาะแก้วแล้ว สิ่งที่กระผมสัมพัสได้จากการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเปรียบเสมือนต้นน้ำแห่งความดีงามที่จะคอยหล่อเลี้ยงลำต้นแห่งชุมชนเกาะแก้วให้เจริญงอกงาม แตกกิ่งก้านใบแห่งอุมมะห์ไปอีกยาวนาน สิ่งนั้นคือรอยยิ้มและจำนวนเด็กๆรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุน้อยๆจนถึงวัยรุ่น ที่พร้อมใจกันมาร่วมละศีลอดและรอละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิด มาชาอฺ อัลลอฮฺ....