21 ธันวาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า หัวข้อ บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัล-ก็อดรฺ อธิบายความสำคัญและคุณค่าของอัลกุรอาน และความจำเป็นที่มุสลิมต้องหันกลับมาให้ความสนใจเพื่อจะน้อมนำสาระต่างๆ ของอัลกุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นด้วยการอ่านและทำความเข้าใจตามศักยภาพที่ตนสามารถทำได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีงามกับตนเองและสังคมในที่สุด


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า บทนำเกี่ยวกับการหาความรู้ในอิสลาม และบทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะฮฺลุลกิตาบ(ชาวคัมภีร์) และบรรดามุชริกีนผู้ตั้งภาคี ซึ่งอัลลอฮฺได้แต่งตั้งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นผู้เผยแพร่สารแห่งพระเจ้าแก่พวกเขา ในตอนท้ายของสูเราะฮฺเป็นการสรุปถึงผลกรรมของมนุษย์ทั้งสองฝ่าย คือผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธ ในวันแห่งการตอบแทน


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า หัวข้อ บทอธิบายสูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวในวันสิ้นโลก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตามมาหลังจากนั้น ที่ทำให้มนุษย์เกิดความโกลาหลและอาการงงงวยอย่างใหญ่หลวง พร้อมทั้งอธิบายสภาพของมนุษย์ ณ สถานที่สอบสวนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีความละเอียดยิบแม้ว่าจะเล็กเท่าผงธุลี ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่ว สุดท้ายก็ชี้แนะแนวทางที่มนุษย์ควรเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 18-11-2011 มัสยิดผดุงศาสน์ หัวควน กมลา

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 18-11-2011 มัสยิดผดุงศาสน์ โดย อ.ซอฟี อุษมาน นำเสนอประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ และความครอบคลุมของศาสนาอิสลาม ในบริบทต่างๆ ของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องทางสังคม เนื่องจากเป็นบทบัญญัติจากพระผู้อภิบาลมนุษย์ พระองค์จึงย่อมต้องรู้ว่ามนุษย์มีความจำเป็นอะไรในชีวิตบ้าง พร้อมยกตัวอย่างบางเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมของศาสนาอิสลามดาวน์โหลด คลิกที่นี่