21 ธันวาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 18-11-2011 มัสยิดผดุงศาสน์ หัวควน กมลา

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 18-11-2011 มัสยิดผดุงศาสน์ โดย อ.ซอฟี อุษมาน นำเสนอประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ และความครอบคลุมของศาสนาอิสลาม ในบริบทต่างๆ ของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องทางสังคม เนื่องจากเป็นบทบัญญัติจากพระผู้อภิบาลมนุษย์ พระองค์จึงย่อมต้องรู้ว่ามนุษย์มีความจำเป็นอะไรในชีวิตบ้าง พร้อมยกตัวอย่างบางเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมของศาสนาอิสลามดาวน์โหลด คลิกที่นี่