21 ธันวาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า หัวข้อ บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัล-ก็อดรฺ อธิบายความสำคัญและคุณค่าของอัลกุรอาน และความจำเป็นที่มุสลิมต้องหันกลับมาให้ความสนใจเพื่อจะน้อมนำสาระต่างๆ ของอัลกุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นด้วยการอ่านและทำความเข้าใจตามศักยภาพที่ตนสามารถทำได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีงามกับตนเองและสังคมในที่สุด


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่