22 มิถุนายน 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 3-6-2011 มัสยิดอิศลาหุดดีน สามกอง

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 3-6-2011 มัสยิดอิศลาหุดดีน สามกอง โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับการมาถึงของเดือนเราะญับ การวะลาอ์และบะรออ์ การตามผู้ปฏิเสธ การเมืองในมุมมองอิสลาม เข้าใจการเมืองให้ถูกต้อง มุสลิมมีหน้าที่อย่างไรเกี่ยวกับการเมือง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามที่มุสลิมต้องทำหน้าที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทุกรูปแบบรวมถึงในด้านการเมืองด้วย ความเสียหายจากการที่มุสลิมไม่ได้ทำหน้าที่ในทุกๆ ด้าน มุสลิมต้องทำหน้าที่เป็นประชาชาติตัวอย่างแก่ผู้อื่น


คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางเทา

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 อันซอริซซุนนะห์ บางเทา โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับตักวา สิ่งที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์มาทำความเคารพอัลลอฮฺ ความประเสริฐของการรีบเร่งมาละหมาดวันศุกร์ การบะรออ์ต่อผู้ปฏิเสธศรัทธา ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสการเมือง และการวางตัวให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม การตามสุนนะฮฺ


19 มิถุนายน 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 27-5-2011 บาหล่ายเกาะแก้ว

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 27-5-2011 มัสยิดบาหล่ายเกาะแก้ว โดย อ.มูฮัมหมัด อาแวกือจิ เกี่ยวกับการบริโภคของที่หะรอมซึ่งกลายเป็นเลือดเนื้อเป็นเหตุให้ต้องเข้านรก การทำลายศาสนาด้วยการทิ้งละหมาด ฝากเงินกับอัลลอฮฺด้วยเศาะดะเกาะฮฺ สะสมความดีก่อนเจอกับอัลลอฮฺ ยึดสายเชือกของอัลลอฮฺและเป็นพี่น้องกัน ปัญหาการดูหมิ่นอิสลามและการตอบโต้ รีบทำความดี ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาคิเราะฮฺกับเรื่องดุนยา