19 มิถุนายน 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 27-5-2011 บาหล่ายเกาะแก้ว

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 27-5-2011 มัสยิดบาหล่ายเกาะแก้ว โดย อ.มูฮัมหมัด อาแวกือจิ เกี่ยวกับการบริโภคของที่หะรอมซึ่งกลายเป็นเลือดเนื้อเป็นเหตุให้ต้องเข้านรก การทำลายศาสนาด้วยการทิ้งละหมาด ฝากเงินกับอัลลอฮฺด้วยเศาะดะเกาะฮฺ สะสมความดีก่อนเจอกับอัลลอฮฺ ยึดสายเชือกของอัลลอฮฺและเป็นพี่น้องกัน ปัญหาการดูหมิ่นอิสลามและการตอบโต้ รีบทำความดี ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาคิเราะฮฺกับเรื่องดุนยา