22 มิถุนายน 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางเทา

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 20-5-2011 อันซอริซซุนนะห์ บางเทา โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับตักวา สิ่งที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์มาทำความเคารพอัลลอฮฺ ความประเสริฐของการรีบเร่งมาละหมาดวันศุกร์ การบะรออ์ต่อผู้ปฏิเสธศรัทธา ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสการเมือง และการวางตัวให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม การตามสุนนะฮฺ