22 มิถุนายน 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 3-6-2011 มัสยิดอิศลาหุดดีน สามกอง

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 3-6-2011 มัสยิดอิศลาหุดดีน สามกอง โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับการมาถึงของเดือนเราะญับ การวะลาอ์และบะรออ์ การตามผู้ปฏิเสธ การเมืองในมุมมองอิสลาม เข้าใจการเมืองให้ถูกต้อง มุสลิมมีหน้าที่อย่างไรเกี่ยวกับการเมือง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามที่มุสลิมต้องทำหน้าที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทุกรูปแบบรวมถึงในด้านการเมืองด้วย ความเสียหายจากการที่มุสลิมไม่ได้ทำหน้าที่ในทุกๆ ด้าน มุสลิมต้องทำหน้าที่เป็นประชาชาติตัวอย่างแก่ผู้อื่น