05 สิงหาคม 2559

โครงการมอบความช่วยเหลือจากไทยสู่กัมพูชา

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2016 คณะตัวแทนจากมูลนิธิอันดามันสันติศึกษาและสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ได้เดินทางไปส่งมอบความช่วยเหลือจากเมืองไทยสู่พี่น้องในกัมพูชา แด่เด็กกำพร้าและเด็กยากจน ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับ จำนวนเงิน ที่ส่งมอบครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 324,226 บาท โดย รายได้ทั้งหมด มาจากการจัดงาน อิฟฏอร ญามาอีย์ เมื่อเดือนเราะมะฎอน 1437 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกระบี่ และ จากการรับบริจาคผ่านสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ที่ได้รับสมทบมาจากโครงการเราะมะฎอนสัญจรจากมัสยิดต่างๆ ทั่วจังหวัดภูเก็ต 
ขอให้เอกองค์อัลลอฮฺตอบแทนความดี ให้กับพี่น้องที่มีส่วนในการช่วยเหลือ ภารกิจนี้ ทุกท่าน ครับ

เครดิตข่าว 
สำนักเลขา มูลนิธิอันดามันสันติศึกษา