23 กรกฎาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาษัรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 5 มิถุนายน 2011 หัวข้อ อธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาษัรฺ กล่าวถึงนิอฺมัตหรือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และประชาชาติของท่าน เหนือประชาชาติอื่นๆ คือการที่ท่านได้รับสระน้ำ อัล-เกาษัร ในสวนสวรรค์เพื่อให้ประชาชาติของท่านได้ร่วมรับความประเสริฐนี้ด้วย
ดาวน์โหลด คลิกทีนี่