29 ตุลาคม 2554

นะศีหะฮฺกุลยะฮฺศุบหฺกิจกรรมกิยามุลลัยลฺ มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ 2011-10-16

นะศีหะฮฺกุลยะฮฺศุบหฺกิจกรรมกิยามุลลัยลฺ มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ 2011-10-16 โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของอิสลาม และความสัมพันธ์ระหว่างอีดฟิฏรฺ และอีดิลอัฎฮา

ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หัลเกาะฮฺอัลกุรอานอธิบายสูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต อายะฮฺ 83-113

กลุ่มศึกษาอัลกุรอานในโปรแกรมกิยามุลลัยลฺ ณ มัสยิด ดารุลอิตติฮาด ในคลำ วันที่ 16 ตุลาคม 2011 อธิบายสูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต อายะฮฺที่ 83-113 โดย อ.ซอฟี อุษมาน เป็นเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ที่รับคำสั่งจากอัลลอฮฺให้้ทำการกุรบ่านลูกชายของตัวเอง คือ นบีอิสมาอีล อะลัยฮิสสลาม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเชือดสัตว์อุฎหิยะฮฺในวันอีดิลอัฏฮา และสัตว์ฮัดยฺในพิธีหัจญ์ เป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ถูกจารึกให้เป็นบทเรียนแก่มนุษยชาติทุกยุคสมัยตลอดไปต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หัลเกาะฮฺอัลกุรอานอธิบายสูเราะฮฺ อิบรอฮีม อายะฮฺ 35-41

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ดารุลอิตติฮาด ในคลำ วันที่ 7 ตุลาคม 2011 อธิบายสูเราะฮฺ อิบรอฮีม อายะฮฺที่ 35-41 โดย อ.ซอฟี อุษมาน ว่าด้วยดุอาอ์ของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม แก่ลูกหลานของท่านที่สืบทอดจากนบีอิสมาอีล ซึ่งอาศัยอยู่ที่นครมักกะฮฺ พร้อมด้วยบทเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของมักกะฮฺและเนื้อหาที่มุสลิมทุกคนสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้

ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

05 ตุลาคม 2554

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ณ มัสยิด ลีวาอุ้ล อิสลาม บางชีเหล้า วันที่ 25 กันยายน 2011 อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ บทนำเกี่ยวกับการศึกษาอัลกุรอานและวิธีการดึงบทเรียนต่างๆ จากอัลกุรอานมาใช้ประโยชน์ในชีวิต อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ ซึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของเวลา และความขาดทุนอันเนื่องมาจากการใช้เวลาไม่คุ้มค่า รวมถึงทางรอดและเงื่อนไขที่จะทำให้มนุษย์ได้พ้นจากความขาดทุนดังกล่าว
ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 10-6-2011 มัสยิดบางโจตก

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 10-6-2011 มัสยิดบางโจตก โดย อ.โรชดี สิดิ เกี่ยวกับเดือนเราะญับ การเตรียมสู่เราะมะฎอน การเป็นเคาะลีฟะฮฺหรือผู้มีหน้าที่ดูแลโลก รวมถึงอธิบายการเกี่ยวข้องระหว่างอิสลามกับการเมือง มุสลิมต้องสนใจการเมืองในแบบอิสลาม และผลของการใช้อิสลามเป็นวิถีชีวิตในทุกด้าน