07 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 28-4-2011 มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ


คุฏบะฮฺัวันศุกร์ 28-4-2011 มัสยิดดารุลอิตติฮาด ในคลำ โดย อ.มูฮัมหมัด อาแวกือจิ เกี่ยวกับการเอาใจใส่อัลกุรอาน และการบริโภคอาหารฮาลาล