07 พฤษภาคม 2554

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : เกียรติของมนุษย์

คุฏบะฮฺวันศุกร์ หัวข้อ "เกียรติของมนุษย์" โดยอาจารย์ซอฟี อุษมาน ณ บาหล่ายเกาะแก้ว ซอยห่านฝรั่ง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่นี่