27 เมษายน 2554

กิจกรรมและโครงการของสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต

ที่ผ่านมาสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมมุสลิมในพื้นที่ และเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักคำสอนของอิสลาม โดยอาศัยกระบวนการแบบสันติวิธีตลอดมา 

โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น มีอาทิเช่น

1- โครงการอบรมมุสลิมะฮฺ

2- โครงการกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน

3- โครงการคุฏบะฮฺสัญจร

4- โครงการเราะมะฎอนสัมพันธ์และอิอฺติกาฟ

5- โครงการแผ่นพับและจุลสารเพื่อการเำผยแพร่คำสอนอิสลาม

6- โครงการสนับสนุนและอำนวยการเชือดอุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน)

7- กิจกรรมช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์

8- สนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาเยาวชน

9- ต้อนรับแขกผู้ทรงคุณวุฒิมุสลิมและองค์กรอิสลามทั้งจากในและต่างประเทศ

เป็นต้น 


เชิญติดตามและชมตัวอย่างภาพเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมได้ที่นี่ ในอนาคต ทางสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ได้วางแผนและคิดที่จะขยายกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้มากขึ้น ภายใต้สโลแกนการทำงานที่ว่า 

"สร้างสรรค์ อุคูวะฮฺ ความเป็นพี่น้อง ... บนฐานแห่ง ตักวา ความยำเกรง"

อินชาอัลลอฮฺ ... 


ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วเป็นเตาฟีกจากเอกองค์อัลลอฮฺ จากนั้นก็มาจากการช่วยเหลือและสนับสนุนของพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่มีน้ำจิตน้ำใจ ร่วมเสียสละทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ แรงใจ ความคิด และเวลาอันมีค่า เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งสันติสุขผ่านกระบวนการต่างๆ ทีี่วางอยู่บนฐานแห่งหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของอิสลาม ขออัลลอฮฺประทานผลตอบแทนที่ดีแก่ทุกคน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเทอญ อามีน