24 เมษายน 2554

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : มีอะไรในสูเราะฮฺ อัล-ฟาิติหะฮฺ

คุฏบะฮฺวันศุกร์ หัวข้อ "มีอะไรในสูเราะฮฺ อัล-ฟาิติหะฮฺ" โดยอาจารย์ซอฟี อุษมาน ณ มัสยิดกิยามุดดีน บ้านบ่อแร่ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011