28 สิงหาคม 2555

บรรยากาศการละหมาดอีดิลฟิตรี 1433 ณ สนาม ร.ร.มุสลิมวิทยาภูเก็ตบรรยากาศการละหมาดอีดิลฟิตรี 1433 ณ สนาม ร.ร.มุสลิมวิทยาภูเก็ต จัดร่วมกันโดย สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต