25 กุมภาพันธ์ 2555

กลุ่มศึกษาอัลกุรอานสัญจร มัสยิดผดุงศาสน์ หัวควน กมลา 2012-2-24

 

กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน หัลเกาะฮฺสัญจร วันศุกร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2012 ณ มัสยิดผดุงศาสน์หัวควนกมลา โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต พูดถึงความสำคัญของการขอบคุณอัลลอฮฺ, การศึกษาอัลกุรอาน, การหาความสุขที่แท้จริงให้หัวใจ, อธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ โดย อ.ซอฟี อุษมานต้องการดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่